Představení lídra kandidátky Vladimíra Chlebiše

Mé životní motto zní: ,,RODINA JE ZÁKLAD“. V Hlučíně žiji téměř celý svůj dospělý život a Hlučín se stal i místem, kde jsem před 25 lety založil a doposud vedu vlastní firmu.

Dokážu vést kolektiv a najít shodu při řešení problémů, umím se poučit z vlastních chyb a nedostatků, naslouchat ostatním a stmelovat lidi.

Jsem konzervativní člověk s důrazem na tradice a tradiční křesťanské hodnoty života.

Proč jsem vstoupil do ODS a co chci v politice dokázat?

Nejsem přelétavý a za ODS kandiduji již od roku 2006, kdy jsem se stal členem, i přes nepříznivé výhledy jsem setrval a byla to pro mě motivace něco dokázat. Lidé, kteří v těchto volbách za ODS kandiduji jsou perfektním týmem a spolupráce s nimi je pro mě obrovským přínosem. Zaručuji Vám, že bude přínosem pro všechny obyvatelé Hlučína, Bobrovníků i Darkoviček.

Vladimír Chlebiš
Jednatel společnosti
45 let

Vladimír Chlebiš