Představení Ing. Tomáše Bartáka – kandidáta č. 9

„Hájit principy demokracie.“

Jsem 30 let šťastně ženatý. S manželkou máme spolu jednoho dospělého syna Tomáše. Absolvoval jsem postupně ZDŠ OKD, Gymnasium Hlučín a ČVUT Praha FSI – obor přesná mechanika a optika. Díky mému vzdělání se mi v Hlučíně v roce 2000 opravdu z nuly podařilo vybudovat firmu UVB TECHNIK s.r.o., která jako technologická firma je významným exportérem hlavně mimo EU. Tuto firmu stále buduji nyní i se svým synem Tomášem, což považuji za svůj největší podnikatelský úspěch – předání štafety dalším generacím.

Díky celosvětovému působení své firmy, mám výborné kontakty a rád bych předal zkušenosti tímto nabyté i občanům Hlučína.

Do komunálních voleb 2018 za ODS jsem se rozhodl kandidovat hlavně proto, že mám pocit, že lidé i díky politice státu jsou si k sobě čím dál více cizí a toto bych chtěl změnit. Z tohoto důvodu bych prosazoval, aby městský úřad se snažil více přiblížit občanům a nekompromisně bych hájil principy demokracie. Rád bych také začal diskuzi s Ostravou o obnovení tramvajového spojení do Hlučína (nyní je již v plánu Ostravy protažení tramvajového spojení do areálu Landek).

Ing. Tomáš Barták
53 let, strojní inženýr – konstruktér

Představení Ing. Tomáše Bartáka