Představení MUDr. Markéty Wittkové – kandidátky č. 8

Jsem rodačka z Darkoviček a absolventka Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně a absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem čerstvě vdaná. Již 3 roky pracuji jako anestezioložka na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Během studia na gymnáziu jsem se vždy aktivně zapojovala do organizace i účasti na mimoškolních aktivitách nejen hlučínského gymnázia, ale i DDM Hlučín. Podílela jsem se na chodu Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Darkovičkách. Během působení na lékařské fakultě jsem kromě mimoškolních aktivit v rámci vědy organizovala charitativní akce.

Své povolání, stejně jako vstup do politiky, jsem si vybrala, protože věřím, že pohyb věcí lze započít, vylepšit, urychlit či zastavit aktivním jednáním každého z nás. Jako anestezioložka jsem zvyklá na rychlá a přesná rozhodnutí, za která se nebojím nést zodpovědnost.

Jako rodačka z Darkoviček vnímám problém silničního spojení s Ostravou, kam většina občanu Darkoviček dojíždí za prací či za studiem, proto bych se zabývala napojení dálničního kruhové objezdu na I/56 (U Jana). Jako lékařku mě zajímá dostupnost zdravotní péče zejména pro ty, kteří z různých důvodů nejsou schopni postarat se o sebe či o své blízké se zaměřením na pomoc Charitě Hlučín v jejích aktivitách. Díky svému působení v DDM Hlučín se také chci zabývat možnostmi a kvalitou volnočasových aktivit pro děti a mládež.

MUDr. Markéta Wittková, rozená Semančiková
29 let

MUDr. Markéta Wittková