Představení Jiřího Jandy – kandidáta č. 10

Od svých dětských let bydlím v Hlučíně. Na Rovninách – dříve v paneláku, dnes v domě, kde bydlím, mohu pozorovat jak strasti, tak i slasti našeho městečka. Díky mnoha letům v mediálním světě (Radio Čas, Hey, Beat i Country) a nyní i v práci pro regionální Deník, mám zkušenosti, které bych rád dal i pro zvelebení města a jeho větší propagaci u nás i v zahraničí.

Jako nestraník rád přiložím ruku k dílu s ostatními, kteří mají také zájem o co nejkrásnější Hlučín.

Z budovy bývalého kina, která leží ladem už roky, bychom mohli udělat smysluplný prostor pro všechny občany. Bude moudré využít vztahy se sousedním Polskem nejen k občasným návštěvám delegací, ale také k tomu, aby u nás utráceli své peníze (ať už ve městě nebo na Štěrkovně), ještě více než nyní.

Buďme hrdi na naše město a dávejte to patřičně najevo široko daleko.

Jiří Janda
52 let, manažer, MS Deník

Jiří Janda