PROGRAM ODS PRO OBČANY HLUČÍNA

Prosadíme do priorit státu, kraje a ŘSD obchvat Hlučína a Hlučínska.

Hned začneme s rozvojem štěrkovny, nebudeme se vymlouvat na záplavové území, které vesměs v placeném areálu není.

Chceme podporovat hlavně akce pro děti a mládež, které budou rozšiřovat jejich technické vnímaní a dovednosti.

Zvětšíme parkoviště a zajistíme pro bytovou jednotku jedno parkovací místo zdarma.

Vybudujeme cyklostezky v okolí Hlučína a in-line trasy na štěrkovně.

Prosadíme jen organizované ohňostroje obecně závaznou vyhláškou.

Zatraktivníme MHD příspěvkem na dlouhodobou jízdenku.

Podpoříme lepší a atraktivnější vyžití na štěrkovně také permanentkou zdarma.

Co nejdříve prosadíme napojení dálničního kruháče na I/56 (U Jana – Petřkovice).

Prosadíme pravidelné diskuze s vámi o vašich potřebách a přáních.

Pro občany Hlučína do 15-ti let a od 65-ti let prosadíme 50% slevu z poplatku za komunální odpad.

Získáme do majetku města Hlučína od Správy železničních dopravních cest bývalou budovu vodojemu u vlakového nádraží a tu zrekonstruujeme pro kulturní vyžití – např. rozhlednu s minikavárnou.

Prosadíme pravidelné diskuze s vámi o vašich potřebách a přáních.

Pro občany Hlučína, kteří zaplatí poplatek za komunální odpad, zatraktivníme MHD příspěvkem na dlouhodobou jízdenku MHD Ostrava a podpoříme lepší a atraktivnější vyžití na štěrkovně permanentkou zdarma. Pro občany Hlučína do 15-ti let a od 65-ti let prosadíme 50% slevu z poplatku za komunální odpad. V tomto případě náš program není diskriminační.

DOPLNĚNÍ PROGRAMU ODS PRO OBČANY HLUČÍNA:
Tiskový(á) mluvčí města Hlučína by měl(a) být profesionál(ka), nebo minimálně pocházet z Hlučínska.
Získáme do majetku města Hlučína od Správy železničních dopravních cest bývalou budovu VODOJEMU u vlakového nádraží a tu zrekonstruujeme pro kulturní vyžití – např. rozhlednu s minikavárnou.