Představení Ing. Milana Glonky – kandidáta č. 2

,,Jsem jeden z Vás.“

Jmenuji se Milan Glonka a je mi 41 let. Celý svůj život, s výjimkou krátkého období, kdy jsem se přestěhoval do nedalekého Děhylova, jsem strávil v našem městě. Krátce po přestěhování jsem zjistil, jak moc mi Hlučín chybí a chtěl jsem co nejrychleji zpět.

To, že miluji Hlučín a chci zde strávit zbytek svého života, byl impuls k tomu, že jsem si začal pohrávat s myšlenkou, vstoupit aktivně do politického života v místě, kde žiji.

Prioritou by pro mě v práci pro město a pro Vás, byl dozajista rozvoj známe rekreační oblasti Hlučína – “ Štěrkovny”. Strávil jsem na ní téměř 20 let svého života profesně, znám její problematiku a hlavně NEVYUŽITÝ POTENCIÁL.

Společně s kolegy z ODS máme vizi, jak znovu zatraktivnit Štěrkovnu. A nejedná se o jednu lávku, ale o komplexní rekonstrukci areálu, a hlavně služeb s ní spojených. Chtěl bych, aby Štěrkovna zase byla místem, kde lidé jezdí na dovolenou a těší se na ni.

Jeden z příkladů je vcelku lehce realizovatelný, a to je zavedení animačních programů pro děti. Protože i já jsem rodič a vím, jak tuhle službu ocením na dovolené.

 

Představení lídra kandidátky Vladimíra Chlebiše

Mé životní motto zní: ,,RODINA JE ZÁKLAD“. V Hlučíně žiji téměř celý svůj dospělý život a Hlučín se stal i místem, kde jsem před 25 lety založil a doposud vedu vlastní firmu.

Dokážu vést kolektiv a najít shodu při řešení problémů, umím se poučit z vlastních chyb a nedostatků, naslouchat ostatním a stmelovat lidi.

Jsem konzervativní člověk s důrazem na tradice a tradiční křesťanské hodnoty života.

Proč jsem vstoupil do ODS a co chci v politice dokázat?

Nejsem přelétavý a za ODS kandiduji již od roku 2006, kdy jsem se stal členem, i přes nepříznivé výhledy jsem setrval a byla to pro mě motivace něco dokázat. Lidé, kteří v těchto volbách za ODS kandiduji jsou perfektním týmem a spolupráce s nimi je pro mě obrovským přínosem. Zaručuji Vám, že bude přínosem pro všechny obyvatelé Hlučína, Bobrovníků i Darkoviček.

Vladimír Chlebiš
Jednatel společnosti
45 let

Vladimír Chlebiš

Rozvoj Štěrkovny – ODS PRO OBČANY HLUČÍNA

Doporučujeme

ODS PRO OBČANY HLUČÍNA chce jako první vám občanům Hlučína prezentovat program a naši vizi pro rozvoj Štěrkovny vedle textové formy, také i vizuálně.

Druhým naším nejdůležitějším bodem programu je rozvoj štěrkovny, s kterým chceme hned začít. Nechceme se vymlouvat na záplavové území. Chceme hned začít a nevymlouvat se na záplavové území (viz. článek na webu hlucin.cz:
Sportovně rekreační areál je nevyhovující, ale kvůli umístění v záplavové zóně ho nelze rozšiřovat ani modernizovat.), které vesměs v placeném areálu není. (ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ)

Chceme, aby štěrkovna byla atraktivní hlavně pro občany Hlučína po celý rok, proto zrekonstruujeme komunikace v areálu použitím hladkého asfaltového povrchu (tzv. „černým sklem“ – vhodné zejména pro in-line bruslení) a tím vytvoříme podmínky pro další rozvoj areálu. (INSPIRACE) Vybudujeme převlékací zástěny se sprchami a WC v blízkosti vody – VIZ. VIZUALIZACE:

Pro občany Hlučína, kteří zaplatí poplatek za odpad, zatraktivníme MHD příspěvkem 50% na dlouhodobou jízdenku MHD Ostrava a podpoříme lepší a atraktivnější vyžití na štěrkovně permanentkou zdarma.

Areál štěrkovny po rekonstrukci – VIZ. VIZUALIZACE:

Štěrkovna - převlíkací zástěny se sprchami

Štěrkovna - lávka na ostrov s rozhlednou Štěrkovna - lávka s rozhlednou

Štěrkovna - celkový pohledVybudujeme lávku (molo) směrem na ostrov s rozhlednou, samozřejmě v dostatečné vzdálenosti od ostrova tak, aby nedocházelo k rušení ptactva a přitom byl nádherný výhled na celou štěrkovnu a na ostrov – VIZ. VIZUALIZACE:

Program ODS pro občany Hlučína

Prosadíme do priorit státu, kraje a ŘSD obchvat Hlučína a Hlučínska.

Hned začneme s rozvojem štěrkovny, nebudeme se vymlouvat na záplavové území, které vesměs v placeném areálu není.

Zvětšíme parkoviště a zajistíme pro bytovou jednotku jedno parkovací místo zdarma.

Vybudujeme cyklostezky v okolí Hlučína a in-line trasy na štěrkovně.

Prosadíme jen organizované ohňostroje obecně závaznou vyhláškou.

Zatraktivníme MHD příspěvkem na dlouhodobou jízdenku.</font

Podpoříme lepší a atraktivnější vyžití na štěrkovně také permanentkou zdarma.

Co nejdříve prosadíme napojení dálničního kruháče na I/56 (U Jana – Petřkovice).

Prosadíme pravidelné diskuze s vámi o vašich potřebách a přáních.