Děkujeme!

Doporučujeme

Díky Vám jsme po 4 letech uspěli v komunálních volbách a díky Vašim skvělým 7 324 hlasům jsme obsadili 2 mandáty. Všem, kteří pro nás hlasovali bychom chtěli mnohokrát poděkovat a slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom Vás nezklamali a nemuseli tak litovat svého rozhodnutí.

Nejsme sice ve většině, máme jen 2 mandáty, avšak i tak uděláme maximum pro naše společné město.

Jak jsme slíbili, chceme být aktivní v komunikaci s Vámi po celou dobu a tak pokud máte zájem, sledujte naši Facebook stránku, kde budeme zveřejňovat informace o aktuálním dění.

Já a Milan budeme bojovat.

Ještě jednou děkujeme za Vaše hlasy

Vladimír Chlebiš

Obchvat Hlučína a Hlučínska

Doporučujeme

Jelikož doprava, průjezd městem Hlučínem je kritický, ale i nebezpečný VIDEO a VIDEO, proto nejdůležitějším bodem programu ODS Hlučín je obchvat Hlučína a Hlučínska, proto si vás dovolíme seznámit s dokumentacemi, které jsou již hotové a s informacemi o dalším postupu.

Územní studie vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava (2016)

ODS PRO OBČANY HLUČÍNA si vás občany Hlučína dovoluje jako první seznámit s informačním letákem ŘSD, kde jsou informace o technické studii chystaného obchvatu Hlučína. Je třeba však prosadit, aby Moravskoslezský kraj technicko-ekonomickou studii konečně předložit do Centrální komise Ministerstva dopravy k rozhodnutí o dalším postupu. Chceme, aby se tak stalo v roce 2019 a pak společně s ostatními obcemi Hlučínska budeme vyvíjet maximální iniciativu pro co nejrychlejší realizaci obchvatu – rychlostní komunikace I/56 na Ministerstvu dopravy, ŘSD a Moravskoslezském kraji.

VIZUALIZACE OBCHVATU I/56 Hlučína

Rozvoj Štěrkovny – ODS PRO OBČANY HLUČÍNA

Doporučujeme

ODS PRO OBČANY HLUČÍNA chce jako první vám občanům Hlučína prezentovat program a naši vizi pro rozvoj Štěrkovny vedle textové formy, také i vizuálně.

Druhým naším nejdůležitějším bodem programu je rozvoj štěrkovny, s kterým chceme hned začít. Nechceme se vymlouvat na záplavové území. Chceme hned začít a nevymlouvat se na záplavové území (viz. článek na webu hlucin.cz:
Sportovně rekreační areál je nevyhovující, ale kvůli umístění v záplavové zóně ho nelze rozšiřovat ani modernizovat.), které vesměs v placeném areálu není. (ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ)

Chceme, aby štěrkovna byla atraktivní hlavně pro občany Hlučína po celý rok, proto zrekonstruujeme komunikace v areálu použitím hladkého asfaltového povrchu (tzv. „černým sklem“ – vhodné zejména pro in-line bruslení) a tím vytvoříme podmínky pro další rozvoj areálu. (INSPIRACE) Vybudujeme převlékací zástěny se sprchami a WC v blízkosti vody – VIZ. VIZUALIZACE:

Pro občany Hlučína, kteří zaplatí poplatek za odpad, zatraktivníme MHD příspěvkem 50% na dlouhodobou jízdenku MHD Ostrava a podpoříme lepší a atraktivnější vyžití na štěrkovně permanentkou zdarma.

Areál štěrkovny po rekonstrukci – VIZ. VIZUALIZACE:

Štěrkovna - převlíkací zástěny se sprchami

Štěrkovna - lávka na ostrov s rozhlednou Štěrkovna - lávka s rozhlednou

Štěrkovna - celkový pohledVybudujeme lávku (molo) směrem na ostrov s rozhlednou, samozřejmě v dostatečné vzdálenosti od ostrova tak, aby nedocházelo k rušení ptactva a přitom byl nádherný výhled na celou štěrkovnu a na ostrov – VIZ. VIZUALIZACE:

Představení Jiřího Jandy – kandidáta č. 10

Od svých dětských let bydlím v Hlučíně. Na Rovninách – dříve v paneláku, dnes v domě, kde bydlím, mohu pozorovat jak strasti, tak i slasti našeho městečka. Díky mnoha letům v mediálním světě (Radio Čas, Hey, Beat i Country) a nyní i v práci pro regionální Deník, mám zkušenosti, které bych rád dal i pro zvelebení města a jeho větší propagaci u nás i v zahraničí.

Jako nestraník rád přiložím ruku k dílu s ostatními, kteří mají také zájem o co nejkrásnější Hlučín.

Z budovy bývalého kina, která leží ladem už roky, bychom mohli udělat smysluplný prostor pro všechny občany. Bude moudré využít vztahy se sousedním Polskem nejen k občasným návštěvám delegací, ale také k tomu, aby u nás utráceli své peníze (ať už ve městě nebo na Štěrkovně), ještě více než nyní.

Buďme hrdi na naše město a dávejte to patřičně najevo široko daleko.

Jiří Janda
52 let, manažer, MS Deník

Jiří Janda

Představení Dušana Stankeho – kandidáta č. 7

Jsem ženatý, otec dvou dcer. 17 let jsem sloužil u Policie ČR v Hlučíně, poté jsem začal pracovat v Pohřební službě. Myslím, že pro každého zastupitele Hlučína je rozhodující komunikovat s občany a rozhodovat se rozumně dle odborníků k prospěchu obyvatelů Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků.

Mimo hlavní problémy Hlučína, kterými jsou doprava a parkování, vidím jako aktivní sportovec a bývalý reprezentant ČR velký potenciál v hlučínské štěrkovně, která se dá lépe využít jak ke sportovním, tak rekreačním účelům. Další důležitou oblastí jsou děti, – tzn. podpora sportovních a volnočasových aktivit pro děti.

Jako chovatel se chci přičinit o to, aby zastupitelé dbali na ochranu přírody a rozvoj města v souladu s přírodou.

K heslu „Jen organizované ohňostroje“ – chci prosadit zákaz používání neorganizovaných ohňostrojů. Novoročních ohňostrojů a Festivalu ohňostrojů se zákaz netýká. Budu prosazovat zákaz (mimo výše uvedené akce) používání petard, pyrotechniky a ohňostrojů hlavně vzhledem k chovaným zvířatům (domácím mazlíčkům).

Dušan Stanke
43 let

Dušan Stanke

Představení MUDr. Markéty Wittkové – kandidátky č. 8

Jsem rodačka z Darkoviček a absolventka Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně a absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem čerstvě vdaná. Již 3 roky pracuji jako anestezioložka na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Během studia na gymnáziu jsem se vždy aktivně zapojovala do organizace i účasti na mimoškolních aktivitách nejen hlučínského gymnázia, ale i DDM Hlučín. Podílela jsem se na chodu Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Darkovičkách. Během působení na lékařské fakultě jsem kromě mimoškolních aktivit v rámci vědy organizovala charitativní akce.

Své povolání, stejně jako vstup do politiky, jsem si vybrala, protože věřím, že pohyb věcí lze započít, vylepšit, urychlit či zastavit aktivním jednáním každého z nás. Jako anestezioložka jsem zvyklá na rychlá a přesná rozhodnutí, za která se nebojím nést zodpovědnost.

Jako rodačka z Darkoviček vnímám problém silničního spojení s Ostravou, kam většina občanu Darkoviček dojíždí za prací či za studiem, proto bych se zabývala napojení dálničního kruhové objezdu na I/56 (U Jana). Jako lékařku mě zajímá dostupnost zdravotní péče zejména pro ty, kteří z různých důvodů nejsou schopni postarat se o sebe či o své blízké se zaměřením na pomoc Charitě Hlučín v jejích aktivitách. Díky svému působení v DDM Hlučín se také chci zabývat možnostmi a kvalitou volnočasových aktivit pro děti a mládež.

MUDr. Markéta Wittková, rozená Semančiková
29 let

MUDr. Markéta Wittková

Představení Mgr. Michala Sněhoty – kandidáta č. 6

Problematika handicapovaných osob je pro mě celoživotní téma. Sám jsem se narodil s tělesným postižením. Celý život jsem musel bojovat. Rodiče mi říkali: „Nikdo Ti nic v životě nedá zadarmo, vše si musíš tvrdě vydřít.“ Této rady jsem se vždy držel. Peru se jako lev. Vím, že jedině aktivitou lze v životě něčeho dosáhnout.

Mým cílem je měnit věci k lepšímu. Kandiduji, protože mi není jedno, jak vypadá město, ve kterém žiji, a ve kterém chci jednou vychovávat své děti.

Mezi mé koníčky patří cestování a čtení knih. Mou největší zálibou však je výpočetní technika. Ve správě našeho města Hlučína se zajímám především o oblasti sociálních věcí a bezpečnosti.

Narodil jsem a vyrůstal v obci Chuchelná. Ve městě Hlučíně mám svůj domov od roku 2003. Střední školu jsem studoval v Ostravě a vysokoškolské vzdělání jsem získal na Slezské univerzitě v Opavě.

Vedle svého hlavního zaměstnání v sociální oblasti jsem jedním ze zakladatelů online seznamovacího portálu pro osoby s handicapem.

Mgr. Michal Sněhota
30 let, sociální pracovník, svobodný

Medailone Michal Sněhota

Představení Ing. Tomáše Bartáka – kandidáta č. 9

„Hájit principy demokracie.“

Jsem 30 let šťastně ženatý. S manželkou máme spolu jednoho dospělého syna Tomáše. Absolvoval jsem postupně ZDŠ OKD, Gymnasium Hlučín a ČVUT Praha FSI – obor přesná mechanika a optika. Díky mému vzdělání se mi v Hlučíně v roce 2000 opravdu z nuly podařilo vybudovat firmu UVB TECHNIK s.r.o., která jako technologická firma je významným exportérem hlavně mimo EU. Tuto firmu stále buduji nyní i se svým synem Tomášem, což považuji za svůj největší podnikatelský úspěch – předání štafety dalším generacím.

Díky celosvětovému působení své firmy, mám výborné kontakty a rád bych předal zkušenosti tímto nabyté i občanům Hlučína.

Do komunálních voleb 2018 za ODS jsem se rozhodl kandidovat hlavně proto, že mám pocit, že lidé i díky politice státu jsou si k sobě čím dál více cizí a toto bych chtěl změnit. Z tohoto důvodu bych prosazoval, aby městský úřad se snažil více přiblížit občanům a nekompromisně bych hájil principy demokracie. Rád bych také začal diskuzi s Ostravou o obnovení tramvajového spojení do Hlučína (nyní je již v plánu Ostravy protažení tramvajového spojení do areálu Landek).

Ing. Tomáš Barták
53 let, strojní inženýr – konstruktér

Představení Ing. Tomáše Bartáka

Představení Mgr. Tomáše Bartáka – kandidáta č. 12

Do komunálních voleb 2018 za ODS jsem se rozhodl kandidovat proto, aby šel slyšet i názor mladší generace v zastupitelstvu města. Rád bych také zatraktivnil Mírové náměstí v Hlučíně a to tím, že bych prosadil přesunutí dopravního hřiště do areálu štěrkovny a místo něho vybudoval parkoviště nebo parkovací dům.

Jmenuji se Tomáš Barták a jsem ještě svobodný, ale mám přítelkyni Lindu, s kterou nyní stavíme domeček v Hlučíně. Absolvoval jsem postupně ZDŠ OKD, SPŠ Strojní Opava a Slezskou univerzitu v Opavě – obor informační technika.

Pomáhám taťkovi budovat firmu UVB TECHNIK s.r.o., která je mimo jiné také největší český exportér měřící techniky do Japonska. Díky mým služebním cestám skoro po celém světě bych rád předal zkušenosti tímto nabyté i občanům Hlučína.

Mgr. Tomáš Barták
29 let, IT technik

Mgr. Tomáš Barták

Představení kandidátky č. 4 – Ing. Kateřiny Dančové, MBA

„Lepší život všech generací.“

Hlučín je moje rodné město. Zde jsem chodila na základní školu i gymnázium. Jsem absolventkou Ekonomické fakulty technické univerzity v Ostravě, kde jsem později studovala také manažerský studijní program. Převážnou část své profesní dráhy jsem spojila s vodárenstvím, momentálně pracuji na manažerské pozici.

Baví mě pěší turistika, běh a cyklistika. Velmi ráda cestuji, a ještě raději se pak vracím domů, do Hlučína.

Záleží mi na tom, aby byl Hlučín příjemným a bezpečným místem pro život všech generací. Mám odvahu, energii a chuť přiložit ruku k dílu a měnit věci k lepšímu.

Kateřina Dančová
ekonom, manažer
49 let