Představení Dušana Stankeho – kandidáta č. 7

Jsem ženatý, otec dvou dcer. 17 let jsem sloužil u Policie ČR v Hlučíně, poté jsem začal pracovat v Pohřební službě. Myslím, že pro každého zastupitele Hlučína je rozhodující komunikovat s občany a rozhodovat se rozumně dle odborníků k prospěchu obyvatelů Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků.

Mimo hlavní problémy Hlučína, kterými jsou doprava a parkování, vidím jako aktivní sportovec a bývalý reprezentant ČR velký potenciál v hlučínské štěrkovně, která se dá lépe využít jak ke sportovním, tak rekreačním účelům. Další důležitou oblastí jsou děti, – tzn. podpora sportovních a volnočasových aktivit pro děti.

Jako chovatel se chci přičinit o to, aby zastupitelé dbali na ochranu přírody a rozvoj města v souladu s přírodou.

K heslu „Jen organizované ohňostroje“ – chci prosadit zákaz používání neorganizovaných ohňostrojů. Novoročních ohňostrojů a Festivalu ohňostrojů se zákaz netýká. Budu prosazovat zákaz (mimo výše uvedené akce) používání petard, pyrotechniky a ohňostrojů hlavně vzhledem k chovaným zvířatům (domácím mazlíčkům).

Dušan Stanke
43 let

Dušan Stanke